Francais Espanol

Sen Nocy Letniej Dramaterapia
     
 

  *

[ until 2000 r. as GRUPA TEATRALNA]  has been existing for already 30 years .  Fouded, in october 1984 by a psychologist  Anna Bielańska and a professional theatre director  Krzysztof  Rogoż , as an outpatient   dramatherapy group destined for persons having undergone a psychotic crisis,  over time it transformed itself  into a theatre  acting regularly before a wider,  "open" audience.

Psychoterapia i rehabilitacja łączą się tutaj w jeden wspólny sposób pomagania, leczenia rozbitej tożsamości a  głównym „narzędziem” terapii jest gra aktorska. Wysiłek terapeutyczny skierowany jest na to aby  to, co dzieje się w przedstawieniu, granie roli przez pacjenta wzbudziło jego możliwości,  urozmaiciło  świat przeżyć i pomogło zrozumieć siebie i innych lepiej. Wzmocnienie struktury „ja”, rozwój osobowy jest istotą takiego zakorzeniania się we własnej tożsamości, rozbudowywania jej o nowe obszary, które w konsekwencji mogą dać większą harmonię wewnętrzną, mniej nawrotów psychozy, lepsze funkcjonowanie w rzeczywistości.

W latach swojego powstania był przedsięwzięciem pionierskim, zwłaszcza, że w owym czasie w środowisku psychiatrycznym było wiele wątpliwości  na temat zastosowania dramaterapii we wspomaganiu leczenia schizofrenii.

Mimo, iż zastosowanie teatru w terapii znacząco zyskało, w ostatnim ćwierćwieczu  na popularności, Teatr Psyche w swoim połączeniu głębokiej terapii z wysoką jakością artystyczną, pozostaje przedsięwzięciem unikalnym na skalę światową.    

*Psyche , in greek 'soul'. In ancient Greece was represented as a butterfly.

          

 
   
  DRAMATHERAPY
  REPERTORY
  HOW  DO  WE  WORK
  THE GROUP
  HISTORY
   

 

 

 

 

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

 
 

 

     

 

Teatr Psyche jest finansowany przez:

www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

Sen Nocy Letniej Dramaterapia