Francais Espanol

Jak pracujemy Dół Historia
     
 
ZESPÓŁ (1)
 1/4  1 2 3 4  

Obecnie zespół to średnio  25 osób, plus kilka dalszych, które nie uczestnicząc w nowym projekcie, dalej występują w starszych spektaklach (aktualnie jest to Sen Nocy Letniej). W skład zespołu wchodzą zarówno debiutanci, jak i weterani , z wieloletnim stażem. Poza aktorami i reżyserem (Krzysztof Rogoż), w pracach zespołu stale uczestniczy Sabina Palenga, zajmująca się ruchem scenicznym i kostiumami  a także pełniąca arcyważną funkcję inspicjenta, czuwającego za kulisami nad przebiegiem spektaklu. Oprócz tego zwykle towarzyszą nam  ko-terapeuci, często wolontariusze, w większości  po studiach psychologicznych.

Skład zespołu aktorskiego jest płynny, staramy się, w miarę możności równoważyć przyjścia i odejścia, tak by nowe osoby miały możność okrzepnięcia, przy wsparciu bardziej doświadczonych kolegów. Początkowo grają oni role drugoplanowe, by z czasem przejść do zadań większego kalibru.

Taki proces szkolenia trwa zwykle kilka lat. Sam czas pobytu w Teatrze nie jest niczym limitowany, chociaż każdy, kto do nas dołącza musi się liczyć z co najmniej dwuletnim pobytem. Natomiast górnej granicy nie ma i każdy może być z nami jak długo może, lub ma na to ochotę.

Jednym z kluczowych słów w naszej pracy jest  wspólnota. Wspólnota, która rodzi się z wzajemnego zaufania i poczucia współodpowiedzialności  podczas prób i przygotowań do spektaklu, jak  i podczas występów. Ale także wspólnota poza sceną,  wspólne spędzanie wolnego czasu,  przyjaźń.

Od lat pracujemy też nad tym, by sami pacjenci/aktorzy byli gospodarzami w swoim Teatrze. Obecnie, za większą część  bieżących spraw odpowiada samorząd. Organizuje comiesięczne imprezy urodzinowo-imieninowe, z ‘bankietem’ i składkowymi prezentami. Do tego niezbędny jest skarbnik , oraz osoby odpowiedzialne za zakup prezentów. \

Skarbnik (pacjent) administruje naszymi funduszami, z których nie tylko kupujemy sobie prezenty, ale dokonujemy także interwencyjnych zakupów na potrzeby teatru a także opłacamy naszą stronę internetową.

         Cała organizacja pracy zespołu spoczywa w rękach asystenta-koordynatora (pacjent) i jego asystentów, których sam wyznacza. Są to zarówno sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu, jak i cała logistyka występów w teatrach (przewóz kostiumów, rekwizytów, katering, itp.) Organizuje też regularne wyjścia na spektakle teatralne i inne wydarzenia kulturalne .

    Można powiedzieć, że zespół stał się , sam w sobie, narzędziem terapii, czy też autoterapii, dzięki własnej, pozytywna energia , która objawia się nie tylko na scenie, ale również przy ‘absorpcji’ nowych członków, gdzie lwią część pracy wykonuje sam zespół.

 

 

          

 
   
  DRAMATERAPIA
  REPERTUAR
   JAK  TO  DZIAŁA
  ZESPÓŁ
  HISTORIA
   

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

 
 1/4  1 2 3 4  

 

 
 
     

 

Teatr Psyche jest finansowany przez:

www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

Jak pracujemy Góra Historia