Francais Espanol

Dramaterapia Dół Jak pracujemy
     
 

REPERTUAR

Materiał dramatyczny - wybrany ze względu na jego walory terapeutyczne – charakteryzuje się bądź złożonością postaci i konfliktów (Shakespeare) bądź archetypalnością sytuacji    ( klasyczny teatr grecki).

 

 


ZREALIZOWANE  PRZEDSTAWIENIA
 
  1985 - "Hamlet"
  1986 - "Otello"
  1987 - "Romeo i Julia"
  1988 - "Sen nocy letniej"
  1990 - "Poskromienie złośnicy"
  1991 - "Bojomira I"
  1992 - "Czarownica z Edmonton"
  1994 - " Bachantki"
  1995 - "Alkestis"
  1997 - "Bojomira II"
  1998 - "Bojomira II'98"
  1999 - "Alkestis'99"
  2000 - "Alkestis'2000"
  2002 - "Tristan i Izolda"

  2009 -  "Sen nocy letniej"

  2020 - "Tomcio Pikuś"

wg W.Shakespeare'a
wg W.Shakespeare'a
wg W.Shakespeare'a
wg W.Shakespeare'a
wg W.Shakespeare'a
wg Arystophanesa 
wg Th.Dekkera
wg Eurypidesa 
wg Eurypidesa 
wg Arystophanesa
wg Arystophanesa
wg Eurypidesa
wg Eurypidesa
wg J.Bédier'a

wg W.Shakespeare'a

wg Ch. Perrault'a

reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. A.Bielańska
reż. A.Bielańska
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż

reż. K.Rogoż

reż. K.Rogoż

Ponadto, podczas Obozów Terapeutycznych, zrealizowano , z innymi grupami   pacjentów,  dwa wideofilmy:
 

  1986 - "Piękna nieznajoma"
  1995 - "Penteus"

wg scenariusza pacjentów 
oparte na  "Bachantkach"  Eurypidesa

reż. K.Rogoż
reż. K.Rogoż

 

 

          

 
   
  DRAMATERAPIA
  REPERTUAR
   JAK  TO  DZIAŁA
  ZESPÓŁ
  HISTORIA
   

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

 

 
 

 
     

 

Teatr Psyche jest finansowany przez:

www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

 

Dramaterapia Góra Jak pracujemy